საერო სკოლა ,,ბინულის” მე-8 კლასის მოსწავლეებმა განახორციელეს კომპლექსური დავალება ,,სიცოცხლის კიბე” და შექმნეს ორიგინალური ნამუშევრები (ბიოლოგიის მასწავლებელი, მარინა ჭელიძე)