კომპლექსური დავალება მე-2 კლასი

2021-11-24T23:41:03+04:00

საერო სკოლა ,,ბინულის” მე-2 კლასის მოსწავლეებმა განახორციელეს კომპლექსური დავალება ,,ილუსტრირებული ტექსტის შექმნა ტანსაცმლის აღწერის მიზნით” და შექმნეს თემატური ნახატები (ინგლისური ენის მასწავლებელი, ნინო ჩხაიძე)

კომპლექსური დავალება მე-2 კლასი2021-11-24T23:41:03+04:00

კომპლექსური დავალება მე-8 კლასი

2021-11-24T23:36:27+04:00

საერო სკოლა ,,ბინულის” მე-8 კლასის მოსწავლეებმა განახორციელეს კომპლექსური დავალება ,,სიცოცხლის კიბე” და შექმნეს ორიგინალური ნამუშევრები (ბიოლოგიის მასწავლებელი, მარინა ჭელიძე)

კომპლექსური დავალება მე-8 კლასი2021-11-24T23:36:27+04:00