საერო სკოლა ,,ბინულის” მე-2 კლასის მოსწავლეებმა განახორციელეს კომპლექსური დავალება ,,ილუსტრირებული ტექსტის შექმნა ტანსაცმლის აღწერის მიზნით” და შექმნეს თემატური ნახატები (ინგლისური ენის მასწავლებელი, ნინო ჩხაიძე)