მშობელთა საყურადღებოდ!

რეგისტრაციისათვის აუცილებელია, გადმოგზავნოთ ბავშვის დაბადების მოწმობის ასლი და საკონტაქტო ტელეფონი
ელ-ფოსტაზე skolabinuli@gmail.com
ან დარეკოთ: 238-54-42; 593-120-696 კანცელარია.