საერო სკოლა „ბინულის“ მოსწავლეთა დარბაზის პრეზიდენტმა დადუ გორგაძემ და კლუბების ხელმძღვანელებმა: ნუცა ჟავანაძემ და ქეთი აბაშიძემ დაწყებითი კლასების მოსწავლეებს გააცნეს მოსწავლეთა ქცევისა და ეთიკის კოდექსი.