პროექტი “ისწავლე და ასწავლე” – დღე პირველი – “მეცნიერება სახალისოა”.