მეოთხეკლასელები სტუმრად თბილისის მუსიკალური საკრავების მუზეუმში.