ზოგადი განათლების რეფორმის ფარგლებში, საერო სკოლა ,,ბინულში” მიმდინარეობს მესამე თაობის ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვა.
მე- 4 კლასის მოსწავლეებმა კომპლექსური დავალების შექმნის პროცესში განახორციელეს მრავალი საინტერესო აქტივობა და ერთმანეთს გაუზიარეს ორიგინალური ნამუშევრები, შერჩეული ეპიზოდები ა.სულაკაურის ,,სალამურას თავგადასავლიდან”. (ქართული ენის მასწავლებელი, ლელა მანგოშვილი)