საერო სკოლა ,,ბინულის” მე-3 კლასის მოსწავლეებმა განახორციელეს კომპლექსური დავალება მაკეტი თემაზე: „ფერმა“ (ინგლისური ენის მასწავლებელი, შორენა ხეცურიანი)