ლელა მანგოშვილი – ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების საჭიროებების კვლევის ანგარიში (2019 წელი).

2015-16 სასწავლო წელს სწავლების თანამედროვე ტექნოლოგიებზე ორიენტირებულ საერო სკოლა „ბინულში“,   განხორციელდა  წიგნიერების კვლევა. სკოლის საჭიროებებს იკვლევდა წამყვანი მასწავლებელი მარინე ჭელიძე, ხოლო პედაგოგიური პრაქტიკის კვლევა განახორციელეს უფროსმა მასწავლებლებმა, ქეთევან კერესელიძემ და ლელა მანგოშვილმა. შეფასების ჯგუფის მიერ კვლევა შეფასდა დადებითად.