ღონისძიება

/ღონისძიება

იმიტირებული სასამართლო პროცესი

2018-07-05T07:00:59+00:00

საერო სკოლა ,,ბინულის'' VIII-X კლასების მოსწავლეები მენტორების, დაცვისა და ბრალდების მხარეების ამპლუაში ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იმიტირებული სასამართლო პროცესების დარბაზში.

იმიტირებული სასამართლო პროცესი 2018-07-05T07:00:59+00:00

New Courses

Contact Info

1600 Amphitheatre Parkway New York WC1 1BA

Phone: 1.800.458.556 / 1.800.532.2112

Fax: 458 761-9562

Web: ThemeFusion

Recent Posts