კონკურსი ‘ქართული კალიგრაფია’

11.02.2010.

კალიგრაფია

 

კონკურსის მიზანია: ახალგაზრდებში ხელით წერით კულტურის განვითარება და მათი შემოქმედებითი უნარის წარმოჩენა.

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის არასამთავრობო ორგანიზაცია ‘წამთან’ თანამშრომლობით გამოცხადებულ სასკოლო კონკურსში ‘ქართული კალიგრაფია’ გაიმარჯვა მე–7 კლასის მოსწავლემ დემიკო ცერცვაძემ.

სკოლის კურთხევა

14.09.2009.

სკოლის დალოცვა

 

 

14 სექტემბერს სასწავლო წლის დაწყება მიულოცა, სკოლა აკურთხა და პარაკლისი აღასრულა ქვაშვეთის წმიდა გიორგის სახელობის ტაძრის დეკანოზმა ელიზბარ ოდიშვილმა.

საზაფხულო კონფერენცია.

03-07-2009

კონფერენცია

 

კონფერენციის მუშაობაში მონაწილეობა მიიღო სკოლის ყველა თანამშრომელმა, ადმინისტრაციის წევრებმა და მოწვეულმა მშობლებმა.დღის წესრიგი:
1. გასული სასწავლო წლის საქმინობის ანგარიში და ანალიზი;
2. ახალი სასწავლო წლის სტრატეგიული გეგმის პროექტის განხილვა.

28 მაისს გაიმართა ლიტერატურული საღამო სათაურით, ”ბალღო, ეს არის სამშობლო შენი!”

28.05.2009.

ღონისძიება

 

 

მონაწილეობდნენ V კლასის მოსწავლეები და I კლასის მოსწავლე ნიკოლოზ მაღლაკელიძე. ხელმძღვანელი: ქართული ენისა და ლიტერატურის პედაგოგი ქეთევან კერესელიძე.კოორდინატორი: ინგა სიგუა.

დაიწყო მოსწავლეთა ჩარიცხვა პირველ კლასში.

პირველკლასელი

27.04.2009.
მოსწავლეთა ჩარიცხვა ხორციელდება სკოლისათვის მზაობის დიაგნოსტიკური შემოწმების საფუძველზე (ვარხატოვის ტესტი).
პირველ კლასში მოსწავლის ჩარიცხვის მსურველმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი საბუთები:
დაბადების მოწმობა (დედანი).
ორი ფოტოსურათი 3X4-ზე.
ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ.
მშობელთა პირადობის მოწმობის ქსერო ასლები.
განცხადება სკოლის დირექტორის სახელზე.
ცნობა მშობელთა საქმიანობის შესახებ.