კათედრის ხელმძღვანელი

ქეთევან კერესელიძე

კათედრის ხელმძღვანელი

მაია უნდილაშვილი

კათედრის ხელმძღვანელი

შორენა ხეცურიანი

კათედრის ხელმძღვანელი

მარინა ჭელიძე

კათედრის ხელმძღვანელი

ნანა მეგრელიშვილი

კათედრის ხელმძღვანელი

მზია კაშია

კათედრის ხელმძღვანელი

ირინე გეგეჭკორი