ქართული ენა და ლიტერატურა

კათედრის ხელმძღვანელი

ქეთევან კერესელიძე

მათემატიკა და ინფორმატიკა

კათედრის ხელმძღვანელი

ნუნუ წიკლაური

უცხოური ენები

კათედრის ხელმძღვანელი

შორენა ხეცურიანი

ბუნებისმეტყველები

კათედრის ხელმძღვანელი

მარინა ჭელიძე

დაწყებითი

კათედრის ხელმძღვანელი

ნანა მეგრელიშვილი

ხელივნება და სპორტი

კათედრის ხელმძღვანელი

მზია კაშია

საზოგ. მეცნიერებები

კათედრის ხელმძღვანელი

ირინე გეგეჭკორი