2015 -16 სასწავლო წელი

სასკოლო სასწავლო გეგმა 2015-2016 სასწ. წელი

საათობრივი ბადე კლასების მიხედვით და შემაჯამებელი დავალებების სავალდებულო მინ. რაოდ.

ინკლუზიური განათლება

სახელმძღვანელოები ნუსხა

კლუბის-წესდება

რეკომენდაციები წიგნიერების კომპეტენციის განვით. დაწყებით საფეხურზე

 

back