სემესტრის ინტელექტუალი

21.12.2011 წ.

ინტელექტუალი

 

IIბ კლასის მოსწავლეებმა გამოავლინეს სემესტრის ინტელექტუალი.

ნომინაცია დაიმსახურეს შემდეგმა მოსწავლეებმა: ლ. ბერიძე, ს. ბერაძე, ს. მაისურაძე, ს. სამბელაშვილი, ს. სოლოღაშვილი, გ. კირეულიშვილი.